2-1-1

  • 1 aangever gooit de bal aan de persoon voor de korf vervolgens komt hij tot schot als de bal is gevangen onder de korf gaat hij vervolgens naar binnen en neemt een doorloopbal tot slot neemt hij daarna een korte kans.
  • Puntentelling:
    • Schot telt 2x
    • Doorloop telt 1x
    • Korte kans telt 1x
  • Je kan dit als volgt spelen bijvoorbeeld wie als eerst bij de 20 is Of
  • 1min lang en dan kijken per korf wie die meeste punten heeft

Geschikt voor de volgende technieken, sub-technieken

Aanval
Onder de korf
Doorloopbal
Basistechniek
Schot
Basistechniek
Warming-up
Basis
Algemeen
Strafworp
Vrije Bal
Conditie
Conditie
2
10

Benodigde materialen

1
1
1
1

Geschikt voor volgende kernen:

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende teams:

Senioren
A
B
C
D