Oefeningen voor basketbal -


Vereisten: 
spelers moeten de basistechniek van het dribbelen beheersen

Doel:
verbeteren van de verschillende dribbeltechnieken

Organisatie:

 • spelers dribbelen steeds twee keer heen en weer dwars over het veld
 • en krijgen daarna een nieuwe opdracht


Tips:

 • bouw de moeilijkheidsgraad op: tijdens de training, maar ook over het seizoen
 • differentieer zonodig binnen de groep; beginners doen bijvoorbeeld 1x een between the legs en gevorderden 4x 


Technieken en teaching points:

 • between the legs (been aan de kant van de bal is achter hand over de bal heen dribbel is schuin achterwaarts tussen de benen door en laag met een crossover step van richting veranderen)
 • onder de billen (na de mini jump stop staan de voeten naast elkaar op schouderbreedte hand over de bal heen de bal met een vlakke stuiter achter de rug langs halen naar de andere hand met een open step van richting veranderen)
 • behind the back (been aan de kant van de bal is voor hand over de bal heen de bal met een snelle beweging achter de rug langs halen de hand met de bal zo ver doorhalen de pols de heup aan de andere kant raakt. De bal komt dan ruim voor het lichaam op de grond)
 • fake cross over (been aan balkant is op de grond hand aan de buitenkant over de bal heen schouders en voorvoet bewegen kort en snel naar de vrije hand hand draait met een snelle beweging over de bal heen naar de binnenkant dribbel de bal schuin naar buiten vervolg met een open step)


Algemeen:

 • over de bal heen kijken en het veld voor je overzien
 • stuiter is hard
 • de bal is laag
 • dribbelen vanuit de pols
 • veranderen van hand gaat ALTIJD samen met een richting en snelheidsverandering 
 • ook na een schijnbeweging altijd van richting veranderen en versnellen


Variaties:

 • verhoog het aantal keren dat je een beweging maakt: bijv. heen en terug 3x between the legs dribbel
 • OF steeds 2 tussendribbels en dan een between the legs dribbel
 • combineer technieken, bijv. een between the legs dribbel direct gevolgd door een onder de billen dribbel
 • laten beginnen met verschillende dribbelstarts: cross over step, open step, jab step
 • laat deze voorafgaan door een schot fake, pass fake etc
 • steeds bij de zijlijn laten afstoppen met een jump stop, lire of reli, gevolgd door een halve draai. De spelers maken 
 • dan 4 stops en 4 dribbelstarts 


Twee ballen:

 • elke speler heeft twee ballen (kan ook met een minibal voor de sterke hand en herenbal voor de zwakke hand)
 • steeds 2x heen en weer, blijven dribbelen bij de keerpunten
 • steeds starten in stilstand met 5 harde, gelijktijdige dribbels
 • varieer gelijk/ongelijk heup, knie en enkelhoogte


gesponsorde link
 
gesponsorde link
 

Deze drill kan goed dienen als warming up drill (passing / finishing) maar is ook zeker een goede breakdown voor bijvoorbeeld een “scissor” play, of “split the post”. Je kan de oefening uitbreiden naar opties die in jouw setplay terug (moeten) komen. Je begint basic, simpel, en naar gelang jouw team daar aan toe is, breid je de oefening telkens verder uit.

   

 • De oefening start met 2 rijtjes op twee spots (bijvoorbeeld 2 guard spots).
 • Bij een groter team werk je op 2 baskets, ook hier geld dat we graag iedereen zoveel mogelijk ballen zien afmaken.
 • Maak de groepen dus zo klein mogelijk, maar wel minimaal 4-6 spelers per basket.
 • #1 start de oefening door een voorbeweging te maken (verdediger “opzetten”) en strak over de pion (of stoel) heen te snijden.
 • Ook kan je als trainer hier even gaan staan als high-post zodat het voor spelers herkenbaar wordt.
 • #4 passt de bal naar de insnijdende #1 en na zijn pass maakt hij direct weer een voorbeweging en snijdt op dezelfde manier over de pion, waarna hij de bal krijgt van #2.
 • Rotatie: Iedere speler vangt eigen bal af, en sluit aan in het rijtje waarvan hij de bal ontvangen heeft. De oefening gaat op deze manier continue door.

Variaties:

 • Varieer met snelheid. De spelers moeten eerst de techniek van het insnijden onder de knie hebben. Man opzetten, afzetten en versnellen, etc (zie teaching points). Voer vervolgens het tempo op.
 •  Bal ontvangen en schieten;
 • Pop-out maken (bij verdediger die onderlangs gaat) en schieten;
 • Agressie trainen met stootkussen, breng spelers uit balans bij het insnijden;
 • Na het insnijden aanbieden op de low-post en finishen met een postmove (denk ook aan de countermoves), gebruik ook hier stootkussens;
 • Werk met een high-post speler (trainer of een van de spelers): De bal eerst naar de high-post passen en vervolgens: hand-off / hi-lo, etc (afhankelijk van je eigen opties);
 • Werk uiteindelijk ook met verdedigers erbij;


Teaching Points:

 • Verdediger opzetten;
 • Afzetten op je buitenste voet en versnellen (veranderen van richting = veranderen van snelheid)


Agressief insnijden!

 • Vlak over de pion snijden, geen ruime bochten maken (“schouder aan schouder”);
 • Communicatie bij de passing, oogcontact zoeken, duidelijk met voorste hand de bal vragen, vóór de man vragen en in de bal lopen;
 • Vanaf de linkerkant afmaken met de linkerhand, en voor rechts geld hetzelfde;
gesponsorde link
 

Vereisten: 

spelers op de dribbelaar kunnen verdedigen · en een pass over de lengte van het veld kunnen geven

Doel: 

het verdedigen van het achterveld in de pijlpress oefenen · anticiperen op de pass en steeds zorgen dat je zodanig staat dat je die kunt onderscheppen

Organisatie: 

 • 4 neemt de bal in en neemt daarna niet meer aan het spel deel, maar telt de seconden af 
 • verdediger 5 geeft maximale druk op de dribbelaar 
 • de verdedigers mogen over het hele veld verdedigen 
 • aanvaller 1 mag alleen op de verdedigingshelft acteren · aanvallers 2 en 3 alleen op de aanvalshelft 
 • na een stop of score neemt verdediger 5 de bal mee terug voor de volgende ronde
 • als de aanvallers binnen 10 seconden scoren dan hebben zij een punt · zo niet, dan is het een punt voor de verdedigers · de aanvaller roept als er een fout op hem wordt gemaakt. Punt voor de aanval.
 • speel 5 keer achter elkaar met dezelfde verdedigers 
 • steeds 3 nieuwe aanvallers 
 • als de verdedigers minder dan 2 stops maken, dan moeten zij lopen 
 • bij 2 stops of meer lopen alle aanvallers


Teaching points: 

verdedig de dribbelaar op je voeten - hij mag je onder geen beding passeren · armen wijd om een pass moeilijk te maken · verdediger 6 moet anticiperen op de lange pass om die te onderscheppen · moet zo gaan staan dat hij zo veel mogelijk de bal EN beide andere aanvallers kan zien (split vision) · steeds zijn positie op het veld aanpassen om de meest waarschijnlijke pass te onderscheppen · als hij de lange pass niet heeft kunnen onderscheppen, dan is het zijn taak van om de bal te verdedigen en de aanval te vertragen · hij mag GEEN lay up toestaan · verdediger 5 moet dan voluit sprinten naar de vrije aanvaller aan de weak side

Variaties: 

in het begin moet je misschien de ruimte voor aanvallers 2 en 3 beperken. Gebruik daarvoor bestaande lijnen op de vloer, of zet pionnen neer op de zijlijnen op de aanvalshelft


gesponsorde link