Sorteer op: Nieuwste bovenaan
 • Zet de pilonnen uit zoals weergegeven in de figuur
 • Verspreid hierbij de ballen over pilon C en D
 • Bij deze oefening zet je bij pilon C en D een speler neer
 • De rest van het team gaat in een rij staan bij pilon A.

 • Vanaf A loopt de speler om de pilon heen
 • Vanaf de pilon maakt de speler een zijwaartse beweging met het gezicht naar de bal (met het gezicht naar C).
 • Speler C speelt de bal in de forehand van A
 • A neemt de bal aan en draait naar rechts open
 • A loopt richting cirkel en werkt af op goal. 
 • Vanuit hier loopt hij naar D en ontvangt opnieuw een bal. 
 • De speler draait open naar links en werkt weer af op goal.

                                                                                           

Doel:
Het doel van deze oefening is om door actief aan te bieden jezelf tussen de bal en de verdediger te plaatsen waardoor je aanspeelbaar bent. 

Opzet:
Om deze oefening goed door te laten lopen heb je wel een minimaal aantal spelers nodig. Hier kan je wel mee spelen wanneer je de oefening 1 station korter maakt. 

 1. De speler bij B begint met lopen en loopt met een boog voor de oranje pionnen langs. Hierdoor biedt hij zich aanspeelbaar aan.
 2. De speler bij A speelt de ingelopen speler in en loopt om de aangegeven pionnen heen richting punt B.
 3. De speler bij C loopt met een boog om de oranje pionnen heen. Belangrijk is het moment van starten. Hij let daarbij op hoever de speler bij punt B is.
 4. De speler bij punt B speelt de speler die vertrokken is van punt C in.
 5. De speler van punt C neemt de bal aan voor de oranje pionnen en loopt hiermee de cirkel in en rond af op de goal.
 6. De speler die afgerond heeft loopt om de pionnen terug naar punt A.

Variaties:

 • Door één station weg te halen kan je de oefening kleiner maken waardoor er minder spelers nodig zijn.
 • De positie van waaruit de speler die voor de man komt vertrekt, kan aangepast worden. Je kunt dus bv punt B meer naar binnen plaatsen waardoor de aanspeelrichting anders wordt. 
 • Bij de goal kun je nog een extra station maken voor iemand die een tip-in gaat doen. Let wel op dat je dan meerdere spelers nodig hebt. 


Aandachtspunten:

 • Bij het drijven is de bal aan de stick vast. Hierdoor is de bal bijna niet af te pakken zonder een overtreding te maken. 
 • Bij het aanbieden maak je jezelf breed zodat je goed tussen de bal en de verdediger komt.
 • Het starten met het lopen kan lastig zijn om te timen, let daar dus extra op.
 • De passes moeten voor de oranje pionnen gegeven worden, zodat er duidelijk vóór de man gelopen wordt.

Twee teams met wissel, er wordt gewisseld als er gescoord wordt.

Ieder persoon verdedigt een doeltje, op elk veld staan 5 doeltjes, dus er zijn ook 5 mensen die deze doeltjes verdedigen.

Als er gescoord word in je doeltje, moet je aan de kant zitten en wordt je wissel. Er komt een nieuwe speler (wissel) van de kant het veld in en gaat het doeltje verdedigen

Als er gescoord word is het 1 punt. Ploeg die aan het einde van de wedstrijd de meeste punten heeft is de winnaar.

Doel: Het verbeteren van het aanspelen. Het verbeteren van het afwerken op doel.

Organisatie: Half speelveld 2 aangevers (Z)  – 1 keeper Parcours met 1,2-tjes, dribbelen en afwerken op doel. Na elke pass doorlopen om de bal van de aangever weer terug te krijgen.

Tip: Voordat op doel geschoten wordt, letten op de positie van de keeper !

Variaties: Verschillende passeerbewegingen trainen, zowel linksom als rechtsom oefenen.

Doel:
Zowel fysiek als technisch warm worden als voorbereiding op de training.

Opzet:
De oefening wordt met max 4 personen gedaan. Natuurlijk kan je wel een veelvoud hiervan neerzetten zodat de oefening nog steeds werkt.

 1. De spelers 1 beginnen met de bal en spelen deze naar hun spelers 2. Vervolgens wisselen ze van positie.
 2. Spelers 2 spelen de bal terug naar de spelers 1 en wisselen ook van positie.


Variaties:

 • Je kunt variëren in de manier van passen (slaan, push, flats)
 • De afstand tussen de pionnen vergroten zodat men enkel verder moet lopen.
 • De afstand tussen de pionnen vergroten zodat men enkel verder moet slaan.
 • Beide afstanden vergroten.
 • Snelheid opvoeren.
 • Binnen de tijd zoveel mogelijk geslaagde passes afleveren.


Aandachtspunten:

 • Laag zitten voor goede controle.
 • Stick al op de grond bij balaanname.
 • Bal aanspelen aan de forehand kant.
 • Stilstaan bij balaanname.

Doel:
Warm worden door een combinatie van passen, lopen en aannemen in de loop en uit stilstand.

Opzet:
Deze oefening die ook bekend is in het volleybal. De pionnen staan niet helemaal in een driehoek van elkaar. Het is mogelijk om, afhankelijk van het aantal spelers die er zijn, een veelvoud van de oefening uit te zetten.

 1. De speler bij A speelt de bal rechtdoor over naar de speler bij B.
 2. De speler bij B speelt de bal naar de speler bij C en loopt richting punt A.
 3. De speler bij C ontvangt de bal op punt D en speelt deze door naar punt A.
 4. Voor het doorwisselen loopt A naar B, B via D naar C en C naar A. 


Variaties:

 • Er kan gevarieerd worden qua slag. (slag, push, flats)
 • De afstanden kunnen groter of kleiner gemaakt worden om de moeilijkheidsgraad aan te passen.
 • Er kunnen pionnen neergezet worden om tussendoor te spelen. Dit om de zuiverheid te vergroten. Wanneer je de pionnen kleiner maakt, wordt de moeilijkheidsgraad groter.
 • Om de bal van C naar D te spelen kan er gekaatst worden.
 • Om de bal van D naar A te spelen kan er gekaatst worden.
 • Je kunt punt C ook aan de andere kant neerzetten zodat je backhand en forehand omdraait. 
 • Wanneer je punt C in 90 graden van punt B neerzet kun je dezelfde oefening draaien alleen dan wordt er vanuit een andere hoek aangenomen op punt D. 
 • Wanneer je verschillende situaties neerzet, kan je de oefening door laten draaien. Situatie A is de standaard, bij situatie B is de oefening gespiegeld, bij situatie C is de oefening zo opgezet dan punt B en C op 90 graden van elkaar staan en situatie D is een spiegeling van situatie C. 


Aandachtspunten:

 • Je kunt als trainer goed naar de verschillende technieken van je spelers kijken.
 • Laag zitten bij aanname.
 • Bij het spelen van de bal van C naar D mag de bal niet te ver doorschieten richting A. Het is de bedoeling dat de speler die vanuit B aan komt lopen de bal haaks aan moet nemen. 
 • Aanspelen waar mogelijk op de forehand.
 • Klaar staan om een bal aan te nemen. (laag bij de grond, stick op de grond)

Doel:
Verschillende technische vormen om mee warm te worden.

Opzet:
De opzet van deze oefening kan zowel enkelzijdig als dubbelzijdig opgezet worden. Dit is afhankelijk van het aantal spelers op de training.

 1. Bij punt A maakt de speler een sleep en gaat daarmee de pionnen voorbij. Vervolgens passt hij de speler bij punt B in.
 2. De speler bij punt B neemt de bal aan dribbelt de bal naar punt C toe. Vandaar speelt hij de speler bij punt C in.
 3. De neemt de bal aan en draait naar de goal en rond af.
 4. Voor het doordraaien loop je achter je bal aan. Punt D sluit weer opnieuw aan bij punt A.


Variaties:

 • Je kan de oefening enkelzijdig en dubbelzijdig opzetten.
 • Je kan kiezen ook zo de keeper warm te spelen.
 • Bij C kun je wisselen van kant. Kom je van rechts, speel dan de bal ook naar rechts.Zo doe je de oefening van beide kanten.


Aandachtspunten:

 • Dit is een mooi moment om verschillende technieken van je spelers te bekijken en bij te schaven.
 • Bij het draaien en dribbelen moet de bal aan de stick blijven.
 • Er is maar één punt bij C, dus de spelers moeten elkaar niet in de weg lopen en kijken of de volgende bal het spel al in kan.
 • Alle ballen worden in de forehand van de medespelers gespeeld.

Overspelend tot scoren komen

Twee spelers spelen de bal continu over totdat er één leerling zo dicht bij het doel is dat hij kan scoren in het doel.

Variatie 2-1 situatie:

Onder druk van de verdediger moeten de aanvallers nu samenspelen en proberen tot scoren te komen. De verdediger kan een punt scoren door de bal te veroveren en dan over de achterlijn te dribbelen. Dit is de korte zijde waar geen doeltje op staat.

Doel:
Als aanval is het rendement halen uit je aanval
Als verdediging is slim uitverdedigen.

Opzet:

 • Het veld is tot de stippellijn. 
 • De aanvallers nemen de bal uit ergens op de stippellijn en moeten proberen te scoren. 
 • De verdedigers moeten proberen de bal via de buitenkant uit te verdedigen.
 • De aanvallers scoren 3 punten wanneer ze scoren; 2 punten wanneer ze een corner forceren en 1 punt bij een goede scoringskans.
 • De verdedigers krijgen 3 punten wanneer ze de bal uitverdedigen door in de bal tussen de pionnen te spelen; 2 punten wanneer ze een vrije slag krijgen en 1 punt wanneer ze de bal over de zijlijn weten te spelen.
  NB Bij het scoren van de verdedigers hoeft de bal niet tussen de pionnen door gelopen te worden of aangenomen te worden achter de pionnen.


Variaties:

 • Pas de grote van die teams aan, aan de hoeveelheid spelers die beschikbaar zijn. Je kan ook een team aan de kant hebben en iedere keer een partij van 2 à 3 minuten spelen. Op die manier is er een rustmoment en hebben de spelers de tijd om te overleggen en analyseren.
 • De pionnen om te scoren voor de verdedigers kunnen ook kleiner gemaakt worden.
 • Je kan met een 'kameleon' spelen en zo de aanvallers een overtal geven wanneer scoren niet goed lukt. 


Aandachtspunten:

 • Zorg dat goed duidelijk is wie welke man oppakt.
 • Probeer als verdedigers goed laag te zitten en overtredingen te voorkomen.
 • Probeer als aanval juist actief op zoek te gaan naar een voet.
 • Kijk of er een mogelijkheid voor een 'double team' is. Als jij als verdediger doorhebt dat jou man niet actief genoeg is bij de aanval, help dan je maatje bij het verdedigen en druk de aanvaller een hoek in.
 • Als aanvaller zoek vooral de backhand van je tegenstander op. Een aanval over rechts is dus vaak makkelijker uit te voeren dan andersom.


Passen in de loop en afronden op de goal

Doel: 
Het kunnen combineren, lopen met en zonder bal, open draaien, passen en afronden op de goal.

Opzet:
Voor de oefening zijn minimaal 2 deelnemers actief. Wanneer je ook met een keeper werkt is er een derde persoon actief.

 1. Speler 1 heeft geen bal en start met lopen van punt A naar punt B.
 2. Speler 2 staat op punt E en blijft daar gedurende de oefening staan. Speler 2 speelt de bal naar speler 1 in de loop.
 3. Wanneer speler 1 aankomt bij punt B, speelt hij de bal weer terug naar speler 2 en loopt door naar punt C.
 4. Speler 2 speelt de bal naar punt C zodat speler 1 hem daar weer aan kan nemen.
 5. Speler 1 draait naar binnen en loopt naar de kop van de cirkel.
 6. Bij punt D rond speler 1 af op de goal en loopt de oefening uit aan de rechterkant zodat hij om punt C heen kan lopen en de plek van speler 2 over kan nemen.
 7. Na het afgeven van de laatste pass van speler 2 loopt hij naar punt A en sluit achteraan.

Variaties:

 • Op punt B kan speler 1, ipv de bal direct af te spelen aan speler 2, een Swivel doen. Op die manier leert de speler om zijn lichaam tussen de bal en de tegenstander in te brengen.
 • Speler 2 kan zijn tweede pass ook in de loop geven aan speler 1 wanneer deze van punt B naar punt C loopt.Hierdoor train je nog meer op het aanspelen en aannemen in de loop.
 • De hele oefening kan ook in spiegelbeeld gedaan worden.
 • Ipv 1 speler op punt E kun je ook de pass door 2 verschillende spelers laten doen. Dan krijg je dat speler 2 na zijn eerste pass doorloopt en een andere speler de bal aanneemt en naar punt C doorspeelt.
 • Wanneer speler 1 snel genoeg is kan speler 2 de bal ook kaatsen van punt E naar punt C.Hiermee verhoog je de moeilijkheidsgraad door de snelheid te verhogen en de kaats toe te voegen.

Sluit de training af met een wedstrijd vorm op een half veld

Je kunt het veld in breedte aanpassen afhankelijk van de grote van je team op de betreffende training.

 • Speler 1 speelt de bal met een harde push in op de aanvaller die is inkomen lopen vanaf de stip. 
 • De aanvaller neemt de bal sterk aan en passt de bal terug.
 • Speler 1 speelt de bal naar de zijkant. 
 • De speler aan de zijkant speelt de bal direct naar de hoek.
 • Nu mag het team via links verleggen. 

Creëer een vierkant met twee loopladders 1 heenweg en de tweede voor de terugweg

Kies uit de looppatronen er twee en per loop patroon 3 a 4 ronden  

 • Dit is een basisoefening ter voorbereiding. 
 • Net zoals een tennisspeler die zich met basisslagen op de training voorbereidt, moeten de spelers, met directe simpele passes op elkaar, zich voorbereiden op de ingewikkelde trainings- en wedstrijdvormen. 
 • De trainer heeft zo de mogelijkheid, technische fouten bij elke afzonderlijke speler te zien en reeds bij de basisoefening te corrigeren. 
 • De spelers passen de bal direct tussen twee pylonen door en lopen tegen de klok in naar de andere kant. 
 • De grootte van het doeltje en de afstand tussen de spelers wordt aangepast aan de leeftijd en het niveau van de spelers.

Doel:
Het open aannemen bij een pass van achteren. Op die manier houdt je je vizier open richting de goal.

Opzet:

 1. Speler A speelt tussen de pionnen door en speelt dan B in.
 2. B staat klaar voor de pion en neemt de bal aan. 
 3. Vlak voor de aanname bij B, is er een speler bij C gestart. Afhankelijk vanaf welk punt de bal gestart is wordt bepaald welke speler dit is.
 4. De speler bij B speelt de bal in de loop van de speler die bij D wegloopt, aan. 
 5. Vanaf punt F wordt gestart met lopen wanneer er vanaf punt B gespeeld wordt.
 6. De speler van punt F neemt de bal in de loop aan vanaf punt E en rondt af op de goal. 


Variaties:

 • Station F kan je weg laten vallen wanneer je alleen op de aanname van achter wilt focussen. Er wordt dan de cirkel ingelopen en op goal afgerond.
 • Je kan de oefening ook van maar één kant doen. Hierdoor heb je minder spelers nodig.
 • Hoe de bal aangenomen wordt bij punt E kan je variëren. Er kan een backhand of forehand aanname gedaan worden.


Aandachtspunten:

 • Dit is een lastige oefening waar het moment van passen en de plek waar de bal ingespeeld wordt erg van belang zijn.
 • Bij het inspelen vanaf punt B is het belangrijk dat er niet loodrecht ingespeeld wordt, maar dat de speler al afgebogen is en de bal van achter hem krijgt. 
 • De blik van de spelers die vanaf punt D naar E lopen moet zo zijn dat ze zowel de speler met de bal, als de goal kunnen zien. 
 • Wanneer je de volledige situatie opzet moeten links en rechts in de gaten houden wie er aan de beurt is en welke kant er opgespeeld moet worden. 
 • De keeper krijgt afwisselend ballen van rechts en links en moet dus tijd hebben om zich te verplaatsen.
 • Ballen gestopt door de keeper moeten zoveel mogelijk de cirkel uit zodat de oefening hier geen last van heeft.

Met de bal en stick drijven en dribbelen door de zaal of over het veld. Iedereen beweegt door elkaar heen. Daarbij zijn ze continu op zoek naar de vrije ruimte. Immers als je meer ruimte om je heen hebt, wordt het makkelijker om de bal te controleren.

Variatie: enkele ballen weg, waardoor er een aantal spelers zonder bal zijn. Deze spelers proberen de bal van een andere speler af te pakken die wel een bal heeft. Dit mag doormiddel van met de stick de bal aan te tikken, als de bal is veroverd gaat de veroveraar met de bal verder en gaat degene zonder bal een bal veroveren.

Verdedig je tegenstander, als hij de bal niet heeft, aan de binnenkant: ga aan de kant waar de bal is dicht naast hem staan, aan de kant waar de bal niet is verder naar de as

Probeer de pass te onderscheppen, wanneer je tegenstander wordt aangespeeld

Doel:
Het zoeken van de flanken ipv de bal door het midden van het veld te slaan. Teams gaan hierdoor zoeken naar oplossingen en zijn geneigd het spel te verleggen. Het % balbezit gaat hierdoor ook omhoog.

Opzet:
Er worden twee teams gemaakt. De grote hiervan is afhankelijk van het aantal beschikbare spelers. In het midden van het veld staat een vierkant of rechthoek die markeert waar zowel bal als speler niet doorheen mogen.

Variaties:

 • Je kan de grote van het vierkant of rechthoek aanpassen om de moeilijkheidsgraad aan te passen. Hoe groter dit veld, hoe moeilijker het wordt.
 • Je kunt afspreken dat je wel door het veld heen mag lopen, maar dat de bal er niet doorheen mag.
  NB Let er dan wel op dat er geen spullen in het bak liggen en gebruik dan bij voorkeur platte pionnen om struikelen te voorkomen.
 • Bij een oneven aantal spelers kan je met een 'kameleon' spelen. Deze speler doet iedere keer met het aanvallende team mee en wisselt dus de hele tijd van rol. 
 • Leg ballen aan de zijkant van het veld, zodat wanneer een bal uit is direct een nieuwe bal gepakt kan worden om door te spelen. 
 • Ga als trainer in het veld in het midden staan en coach de beide teams. 

Doel:
Snel kunnen schakelen tussen aanval en verdedigen.

Opzet:
Het veld tussen de 23m lijn en de middenlijn is in twee delen verdeeld. Er zijn drie teams van 3 spelers. Twee teams spelen tegen elkaar, het team dat overblijft heeft een rustmoment.

 1. Team 1 en 2 spelen tegen elkaar. Doel van team 1 is om te scoren, doel van team 2 is om de bal bij team 3 te krijgen.
 2. Wanneer er gescoord wordt door een team moet het andere team weer als verdediger het volgende spel aangaan. Vb: Team 1 scoort tegen team 2, dan speelt team 2 als verdedigend team tegen team 3.
 3. Wanneer team 2 de bal afgepakt heeft speelt zij deze naar team 3. Team 3 start met de aanval op team 1 zodra zij de bal ontvangen hebben. Team 1 moet dan dus omschakelen van aanval naar verdediging. Team twee neemt nu de plek van team 2 in en wacht het spel tussen 3 en 1 af. 

Variaties:

 • Het aantal spelers per team kan aangepast worden.
 • Het veld kan smaller gemaakt worden.


Aandachtspunten:

 • Het spel moet zoveel mogelijk doorgaan. Om dit te doen is het handig om als coach flink wat ballen bij je te hebben zodat je die in de oefening kunt gooien.

Overspelend tot scoren komen

Twee spelers spelen de bal continu over totdat er één leerling zo dicht bij het doel is dat hij kan scoren in het doel.

Variatie 2-1 situatie:

Onder druk van de verdediger moeten de aanvallers nu samenspelen en proberen tot scoren te komen. De verdediger kan een punt scoren door de bal te veroveren en dan over de achterlijn te dribbelen. Dit is de korte zijde waar geen doeltje op staat.

Doel:
Het vergroten van de balvaardigheid door een afwisseling van zonder en met bal, drijven, slaan en kaatsen.

Opzet:
Er is een vierkant net buiten de cirkel opgezet

 1. De speler buiten het vierkant speelt de bal het vierkant in.
 2. De bal wordt aangenomen door speler 1. Deze neemt de bal mee en drijft om de pion heen naar punt C.
 3. Bij punt C speelt hij de bal het vierkant in naar speler 2 en loopt door naar punt D.
 4. Speler twee speelt de bal door naar punt D zodat speler 1 de bal daar weer op kan pakken.
 5. Speler 1 loopt naar de rand van de cirkel en schiet vanaf binnen de cirkel op de goal.
 6. Voor het doordraaien neemt speler 1 de plek in van speler 2; Speler 2 gaat de bal inspelen; De speler die de bal ingespeeld heeft wordt speler 1.


Variaties:

 • Ipv een schot op goal kan er ook een tip-in gedaan worden. 
 • Speler 2 kan ipv aannemen en spelen ook kaatsen.
 • De oefening kan ook vanaf de andere kant gespeeld worden.


Aandachtspunten:

 • Bal blijft aan de stick. Wanneer de bal namelijk aan de stick vast zit is hij er bijna niet zonder overtreding af te pakken.
 • Speler 2 moet goed in de loop aanspelen.
 • Om de oefening goed door te laten lopen moet er altijd een reservespeler staan bij punt F en G. 

Doel:
Het doel van deze oefening om te leren hoe je een verdediger aan je kunt koppelen en daarmee ruimte voor je medespeler kunt creëren.

Opzet:

 1. De speler bij B loopt via punt C in naar punt D. Vandaar loopt hij naar punt E toe.
 2. Op het moment dat de speler die vanaf punt B komt station C passeert gaat de speler van F lopen naar punt B toe.
 3. De speler die bij A staat speelt de bal in bij de speler die van F komt lopen.
 4. De speler die de bal aanneemt speelt de bal door richting punt E.
 5. Vanaf punt E wordt de bal door de pionnen gedreven.
 6. Doordraaien gaat als volgt. De speler komend van F blijft op B staan. De speler van B gaat naar punt A en de speler van A gaat naar F. De verdedigers draaien enkel om; B gaat naar F en F gaat naar B om te verdedigen.


Variaties:

 • De oefening kan ook gespiegeld worden uitgevoerd.
 • De oefening kan ook richting de goal worden gespeeld waarbij er gescoord dient te worden.
 • Je kan de oefening met en zonder verdedigers spelen.
 • De verdedigers kunnen passief en actief verdedigen.
 • De oefening kan gekoppeld worden aan de oefening "Overtal bij het uitnemen". Hierdoor verandert ook het doordraaien!
 • De speler die de bal aanneemt van A kan de bal ook kaatsen waardoor de snelheid nog groter wordt.
 • De spelers vanuit F kunnen ook een sprintje trekken, degene die de bal aan kan nemen mag de kaats of pass geven naar E.


Aandachtspunten:

 • Het verdedigen kan sneller saai worden.
 • Lukt de pass vanaf A niet goed, maak dan de afstand kleiner.

Doel:
Het doel is het aanleren van het maken van ruimte voor je medespelers door een verdediger aan je te claimen. 

Opzet:

 1. Het lijkt alsof de speler bij punt A de bal uit gaat nemen, maar ipv dit te doen laat hij de bal liggen en loopt naar punt C.
 2. Op het moment dat de speler bij A wegloopt, neemt de speler van punt B zijn positie over.
 3. De speler met verdediger bij punt C trekt naar binnen op het moment dat hij ziet dan de speler bij punt A de bal laat liggen en naar hem toeloopt. 
 4. De bal wordt uitgenomen richting punt D.
 5. Op punt D wordt de bal aangenomen en naar punt C gespeeld. Na het spelen loopt deze speler naar punt E.
 6. De speler die nu op punt C staat speelt de bal naar de speler die naar punt E loopt. 


Variaties:

 • Je kan de oefening ook spiegelen aan de andere kant.
 • Wanneer bij de D de bal gekaatst kan worden ipv aannemen en spelen gaat de snelheid aanzienlijk naar boven toe.
 • Wanneer ook C kan kaatsen verhoogt dit de snelheid en de effectiviteit. 
 • Je kan de verdediger bij C ook een actievere rol geven voor hem te laten proberen voor zijn man te komen. 


Aandachtspunten:

 • Hoe soepeler de oefening loopt, hoe moeilijker het is hem te verdedigen.
 • Passes moeten zuiver zijn om de oefening te laten slagen.
 • Omdat er veel wisselingen zijn van positie is het belangrijk dat je de oefening stap voor stap uitlegt. 

 • 1a, 1b A speelt naar B en biedt zich opzij aan voor een pass via de balk 
 • 2a, 2b B speelt in de loop van A en neemt zijn positie in 
 • 3a A speelt direct naar C en wacht op het terugspelen van C. 
 • 4a, 4b C speelt naar A en biedt zich opzij aan voor een pass via de balk. 
 • 5a, 5b A speelt in de loop van C en neemt de positie van C in. 
 • 6a C speelt direct naar B, enz.


 • Dit is een basisoefening voor een 1,2-tje. 
 • Ook topspelers moeten basistechnieken en eenvoudige combinaties regelmatig herhalen. 
 • Daardoor kunnen zij later bewegingsautomatismen uitvoeren, zonder dat zij zich moeten instellen hoe het moet en wat zij moeten doen. 
 • Alleen op deze wijze begrijpen spelers complexe wedstrijdsituaties sneller en nemen dan de juiste beslissing. 
 • In het moderne hockey wordt de vrijloopbeweging vaak met een schijnbeweging begonnen, om de tegenspeler op het verkeerde been te zetten. 
 • In deze oefening moeten de spelers op het juiste moment vlak voordat zij worden aangespeeld, een schijnbeweging maken en ontdoen zich zo van de denkbeeldige tegenstander.

Tweetallen met samen 1 bal, degene zonder bal loopt voorop, degene met bal volgt degene zonder bal Na enige tijd wisselen van functie.

Variatie: Op fluitsignaal stopt degene zonder bal en loopt de speler met bal met een rondje om de persoon zonder bal, na het rondje gaat de andere speler voorop lopen.

1. 4x heen en weer 

2. rekken in een kringetje 

3. oefeningen in twee rijtjes tot middenlijn (knieheften, hakken billen, zijpas beide kanten, kruispas beide kanten)

4. eventueel touw goed leggen in 2 minuten

5. 'driven' in drietallen

 • 1a, 1b A1 speelt naar B en sprint naar het midden van de ruit 
 • 2a, 2b B passt in de loop van A1 en loopt naar de positie A 
 • 3a, 3b A1 speelt direct naar C en neemt de plaats van B in. 
 • 4a, 4b C speelt direct naar D en sprint naar het midden van de ruit 
 • 5a, 5b D passt in de loop van C en loopt naar positie C 
 • 6a, 6b C speelt direct naar A2 en neemt de plaats in van D. 
 • Dit is de basisvorm van de ruit. 
 • Aangever en zijwaartse speler wisselen voortdurend van positie. 
 • In de volgende varianten wisselen de loop- en passrichtingen. 
 • Hierbij moeten de spelers niet alleen zuiver passen. 
 • Ze moeten ook continu geconcentreerd zijn en goed met elkaar communiceren. 
 • Ook hier geldt dat de aangever in de forehand van de zijwaartse speler moet passen (met een denkbeeldige tegenstander in de rug).
 • A speelt de bal naar de inkomende B
 • B kaatst de bal terug
 • A drijft een stukje
 • B biedt zich breed aan en A speelt de bal in de ruimte naar B
 • Door de loopactie van B naar buiten, maakt C ruimte door naar binnen te lopen
 • B versnelt tijdens zijn loopactie met bal over de achterlijn
 • C is richting stip gegaan
 • B geeft voor, C rondt (one-touch) af. 

Variatie: Oefening 2x uitzetten.

Pionnen neerzetten. Meerdere situaties maken, dit is afhankelijk van dehoeveelheid spelers die je hebt.

Dribbel om de pionnen, bij de laatste pion de bal terug passen naar dewachtende medespeler, de medespeler gaat ook weer beginnen met slalom dribbel.

Het zelfde als hierboven, maar nu na de slalom scoren in het doel ( tussentwee pionnen ), de bal neem je zelf weer mee uit het doel.

Variatie: In plaats van in het doel te schieten, geef na delaatste pion een voorzet voor degene die staat te wachten bij de pion voor hetdoel, deze schiet hem in het doel en neemt de bal mee terug. Degene die heeftgepassed, gaat op de plek staan voor het doel om de bal te ontvangen.

Begin met een drieloop. 

 • A drijft met de bal, als A halverwege is, pusht hij de bal uit de loop naar B. 
 • B doet hetzelfde (naar C)
 • etc. 
 • Differentiatie toepassen.

Evt. na deze warming-up nog een partij balbezit spelen.

 • Speler A speelt de bal in op Speler B, die in de bal komt lopen.
 • Speler B kaatst de bal direct terug en loopt richting de hoek rand cirkel met een slalom door de poortjes.
 • Speler A loopt in richting de eerste paal voor de tip in.

Oefening wordt opgezet in het midden.
Speler A wordt speler B en andersom.

Partijtje met verschillende vormen:

 • Met grip
 • Met bol
 • Met stick in rare positie
 • Met andere ballen


Speel balbezit maar dan 1 tegen 1.
Dit forceert de spelers ruimte op te zoeken en schijnbewegingen te maken.

Vooral leuk voor een nieuw team: 

 • je staat in een kringetje en passt de bal naar een van de spelers. 
 • Diegene moet iets over zichzelf vertellen. 
 • Zo leer je elkaar kennen.
 • Tip: na een tijdje vraag je even aan iemand een feit dat net is genoemd.

 • 1a, 1b A speelt naar B en biedt zich zijwaarts aan 
 • 2a, 2b B speelt in de loop van A en loopt naar de positie van A 
 • 3a, 3b A speelt naar C en loopt naar het midden van het driehoekje
 • 4a, 4b C speelt de bal direct naar D en biedt zich zijwaarts aan 
 • 5a, 5b D speelt de bal in de loop van C en loopt naar de positie van C
 • 6a, 6b C speelt direct naar E en loopt naar het midden van het driehoekje 
 • De aangever wisselt de positie met de zijwaarts staande speler in het midden


 • Lengte van de zijden van de driehoek: 
 • 15- 20 m In de onderstaande oefening staan twee spelers in het centrum van een driehoekje en drie spelers op de hoekpunten.
 • De spelers wisselen continue van positie. 
 • Na de zijwaartse pass naar middenspeler, volgt een pass naar de dichtstbijzijnde hoek en wisselt de hoekspeler naar het midden. 
 • Wanneer de middenspeler een zijwaartse pass naar een hoekspeler volbracht had, wisselt hij naar de plaats van de aangever.
 • 1a, 1b A1 speelt diagonaal naar D en loopt naar positie B 
 • 2a, 2b C1 speelt (tegelijkertijd met A1) diagonaal naar B en loopt naar positie D 
 • 3a, 3b B speelt diagonaal naar C2 en loopt naar positie A 
 • 4a, 4b D speelt diagonaal naar A2 en loopt naar positie C 
 • Deze variant is zeer geschikt voor een hockeyspecifieke sprinttraining. 
 • Na de diagonale pass de speler naar de tegenoverliggende kant. 
 • Maar ook coördinatie oefeningen zijn zeer goed mogelijk. 
 • Bovendien verbetert men het waarnemen en het teamwork doordat de passes met twee ballen op elkaar moeten worden afgestemd.

Variatie: 

 • Minder spelers geeft tijdsdruk en zorgt voor sneller wisselen naar de andere kant.
 • De spelers worden ingedeeld in teams van 3. 
 • Er wordt op verschillende veldjes 3-3 gespeeld. 
 • spelers kunnen in 2 doeltjes scoren en moeten dus ook 2 doeltjes verdedigen.


Variatie:

 • Doeltje weg halen. 
 • Elke team kan maar scoren op 1 doeltje 
 • en moeten dus ook maar 1 doeltje te verdedigen.

Bij drietalhockey: als een voorhoedespeler de bal heeft, moet de verdediger achter hem aansluiten om te helpen.

Bij zestal hockey moet de verdediger achter de aanvaller aansluiten, de andere verdediger moet (in de breedte van het veld) meeschuiven tot midden voor het doel (naar de as)

Ga verdedigend zo staan dat je stick (forehand of sterke kant) tussen de bal en je doel is

Bovendien: 3-Talhockey: de rechteraanvaller verdedigt het rechterdoel, de linker het linkerdoel, de centrale verdediger het doel waar wordt aangevallen. 6-Talhockey: de voorhoedespelers mogen niet in het eigen 10 metergebied verdedigen.

Maak een vierkant. 4 verdedigers, 4 aanvallers (aantal kan varieren).

 • De trainer bepaalt welk team aanvalt en wie verdedigt.
 • De trainer speelt de bal alleen het vierkant in als een speler vrij loopt.
 • Als de bal wordt aangenomen wordt het partijtje op doel afgemaakt.
 • Je maakt een figuur met pionen elke speler staat bij een pion. 
 • Je draait open bij je pion en pass de bal naar de buurman.

Er is een vierkant net buiten de 23 in het midden.
3 teams tussen de 4 en 6 spelers.

 • Team A begint over rechts aan te vallen, en probeert te scoren;
 • Let hierbij op scorings posities(Guard, stip, 2de paal);
 • Scoort team A, gooit de trainer een bonusbal in
 • Gaat de bal uit dan is de bal voor team B(verdediging)
  • Taak van team B is team C in te spelen;
  • Team C verlegt de bal vervolgens weer naar rechts en start met aanvallen.
  • Team A gaat dan verdedigen


Doel:
Het open aannemen bij een pass van achteren. Op die manier houdt je je vizier open richting de goal.

Opzet:

 1. Speler A speelt tussen de pionnen door en speelt dan B in.
 2. B staat klaar voor de pion en neemt de bal aan. 
 3. Vlak voor de aanname bij B, is er een speler bij C gestart. Afhankelijk vanaf welk punt de bal gestart is wordt bepaald welke speler dit is.
 4. De speler bij B speelt de bal in de loop van de speler die bij D wegloopt, aan. 
 5. Vanaf punt F wordt gestart met lopen wanneer er vanaf punt B gespeeld wordt.
 6. De speler van punt F neemt de bal in de loop aan vanaf punt E en rondt af op de goal. 


Variaties:

 • Station F kan je weg laten vallen wanneer je alleen op de aanname van achter wilt focussen. Er wordt dan de cirkel ingelopen en op goal afgerond.
 • Je kan de oefening ook van maar één kant doen. Hierdoor heb je minder spelers nodig.
 • Hoe de bal aangenomen wordt bij punt E kan je variëren. Er kan een backhand of forehand aanname gedaan worden.


Aandachtspunten:

 • Dit is een lastige oefening waar het moment van passen en de plek waar de bal ingespeeld wordt erg van belang zijn.
 • Bij het inspelen vanaf punt B is het belangrijk dat er niet loodrecht ingespeeld wordt, maar dat de speler al afgebogen is en de bal van achter hem krijgt. 
 • De blik van de spelers die vanaf punt D naar E lopen moet zo zijn dat ze zowel de speler met de bal, als de goal kunnen zien. 
 • Wanneer je de volledige situatie opzet moeten links en rechts in de gaten houden wie er aan de beurt is en welke kant er opgespeeld moet worden. 
 • De keeper krijgt afwisselend ballen van rechts en links en moet dus tijd hebben om zich te verplaatsen.
 • Ballen gestopt door de keeper moeten zoveel mogelijk de cirkel uit zodat de oefening hier geen last van heeft.

2 aanvallers en 1 verdediger. 

 • Aanvaller speelt de bal naar de andere aanvaller
 • De verdediger zet druk
 • De aanvallers proberen te scoren
 • Als dat is gelukt begint het opnieuw.

Afsluiten en opruimen, niet te laat mee beginnen!

Met de bal en stick drijven en dribbelen door de zaal of over het veld. Iedereen beweegt door elkaar heen.Daarbij zijn ze continu op zoek naar de vrije ruimte. Immers als je meer ruimte om je heen hebt, wordt het makkelijker om de bal te controleren.

Variatie: enkele ballen weg, waardoor er een aantal spelers zonder bal zijn. Deze spelers proberen de bal van een andere speler af te pakken die wel een bal heeft. Dit mag door middel van met de stick de bal aan te tikken, als de bal is veroverd gaat de veroveraar met de bal verder en gaat degene zonder bal een bal veroveren.

Onder druk van de verdediger moeten de aanvallers nu samenspelen en proberentot scoren te komen. De verdediger kan een punt scoren door de bal te veroverenen dan over de achterlijn te dribbelen. Dit is de korte zijde waar geen doeltjeop staat.

Wissel de verdedigers zo door, dat iedereen een keerverdediger is geweest.

Probeer de bal zo vaak mogelijk hoog te houden op de hockey stick. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is zodat er geen botsingen ontstaan. Onthoud je record en probeer dit record te verbreken.

 • Je hebt 2 pionnen tegenover elkaar staan. 
 • 2 mensen staan bij de ene pion en 1/2 mens(en) bij de andere pion
 • Er is 1 bal waarmee 1 iemand met de bal loopt tot de helft 
 • Diegene speelt de bal naar de andere medespeler en zo gaat het door 

Twee spelers spelen de bal continu over totdat er één leerling zo dicht bijhet doel is dat hij kan scoren in het doel.

Benodigheden:

3 hoedjes

Hockeysticks

Hockeyballen

De oefeningen kan in 2 varianten gespeeld worden de variant voor de echt beginnende hockeyers (deze oefening kan dus bijvoorbeeld voor een clinic gebruikt worden) en de variant die bedoeld is voor de beginnende hockeyers die al wel in aanraking zijn geweest met hockey.

Variant:

Speler 1 speelt de bal naar speler 2, deze neemt de bal aan en speelt door op speler 3. Speler 3 neemt de bal aan en schiet op doel. Speler 4 probeert de bal tegen te houden met de onderkant van de voet of met de stick. Speler 4 haalt de bal op en sluit achteraan de rij bij de begin pion van speler 1. Denk om de veiligheid dus dat er niet op doel geschoten wordt op het moment dat speler 4 de bal pakt. De ballen kun dus eventueel ook later uit het doel halen of daarvoor even een pauze moment voor gebruiken. Dit ivm met de veiligheid.

 • Speler A loopt links richting van de pion recht vooruit en haalt de bal terug, zodat de pion wordt uitgespeeld. 
 • Vervolgens geeft speler A de bal diep op speler B, die in loopt
 • Speler B legt de bal terug naar speler A
 • Speler A rond af.

Vervolgens doet speler A de taak van speler B en omgekeerd. 

Keeper in het doel. Trainer / aanspeler met de ballen ongeveer ter hoogte van de cirkel.

Aanwijzing: Indien noodzakelijk kunnen ook zonder problemen 2 keepers afwisselend de oefening doen.

De trainer / aanspeler verandert niet alleen de snelheid maar ook de positie t.o.v. het doel. Doel: De keeper moet zich ook goed positioneren en stopt de scoops afhankelijk van zijn positie t.o.v. het doel op een veilige wijze.

Twee teams met wissel, er wordt gewisseld als er gescoord wordt.

 Ieder persoon verdedigt een doeltje, op elk veld staan 5 doeltjes, dus erzijn ook 5 mensen die deze doeltjes verdedigen.

Als er gescoord word in je doeltje, moet je aan de kant zitten en wordt jewissel. Er komt een nieuwe speler (wissel) van de kant het veld in en gaat het doeltje verdedigen

Als er gescoord word is het 1 punt. Ploeg die aan het einde van de wedstrijdde meeste punten heeft is de winnaar.

Variatie:
Eerst 1 bal, daarna meerdere ballen in het veldDe spelers worden ingedeeld in teams van 3. Er wordt op verschillende veldjes 3-3 gespeeld. spelers kunnen in 2 doeltjes scoren en moeten dus ook 2 doeltjes verdedigen.

Variatie:

Doeltje weg halen. Elke team kan maar scoren op 1 doeltje en moeten dus ook maar 1 doeltje te verdedigen.

 • 3x heen en weer
 • rijtjes en rekken
 • daarna dreierlauf

Organisatie
Veld: half veld

Uitvoering

Algemeen
•       Speelrichting wedstrijd hanteren
•       Doelen in het midden van veld om besef van spelcontext te stimuleren( vanuit waar verdedig iki?, waar moet ik op scoren?).
•       1:1 : de trainer speelt een bal op Oranje 1 of Blauw 2. Doel van de balbezitter is scoren. Doel van verdediger is doelpunt voorkomen en zelf scoren.
•       2:1 : De trainer speelt een bal op Oranje 1 of Blauw 2. Als Oranje 1 de bal krijgt mag Oranje 3 meedoen in het speelveld van oranje 1.
•       Oranje 1 en 2 spelen een 2:1 op Blauw 4 (idem als Oranje 3 de bal krijgt (Vak B)).
•       2:2 : Idem als 2:1, als Blauw 2 de bal afpakt mag Blauw 4 meedoen met de aanval in het vak van Oranje 1 (Vak A).
Tips balbezit
• Voer schijnactie bij het passeren.
• Snij in na passeeractie; bescherm de bal t.o.v. de verdediger.

Tips niet-balbezit
• Zoek zo snel mogelijk de tegenstander op.
• Houd de stick aan/bij de bal.
• Houd de tegenstander vóór je (op forehand).
Tips omschakelen
Bij Balverlies:
• Zet direct druk op de balbezitter, snij de kortste weg naar het doel af.

Bij Balwinst:
• Voer een snelle actie/doelpoging richting doelen uit.
Makkelijker maken
• Wijzig regelmatig de startlocatie.

Moelijker maken
• Varieer de aangooisnelheid

Tikkertje!

 • Er is een tikker, die moet zoveel mogelijk mensen tikken
 • De mensen die zijn getikt gaan wijd met hun benen staan
 • Als er tussen de benen word gekropen door een medespeler kan je weer meedoen met het spel.

Afgebakend veld van ongeveer 10 x 10 (15 x 20) meter 2 keepers in het midden 4 veldspelers bevinden zich buiten het speelveld

Verloop van de oefening De 4 andere keepers (of veldspelers) spelen elkaar de bal zoals tijdens een normale wedstrijd. De beide keepers in het midden moeten door de juiste beenarbeid (zoals bij een “echte” 1 tegen 1 situatie) proberen zich een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te verwerven en dan op het juiste moment naar de bal te bewegen. Vastgestelde speeltijd

Als de aanvaller de bal terug speelt naar de hulpspeler, kan deze de bal naar de andere kant van het veld passen (spel verplaatsen)

De verdediger aan de kant van het veld, waar de bal niet is, moet altijd achter de andere verdediger blijven (bij 6-tal hockey).

De oefeningen kan in 2 varianten gespeeld worden de variant voor de echt beginnende hockeyers (deze oefening kan dus bijvoorbeeld voor een clinic gebruikt worden) en de variant die bedoeld is voor de beginnende hockeyers die al wel in aanraking zijn geweest met hockey.

Variant 1:

 • Speler 1 speelt de bal naar speler 2, 
 • deze neemt debal aan en speelt door op speler 3. 
 • Speler 3 neemt de bal aan en schiet opdoel. 
 • Speler 4 probeert de bal tegen te houden met de onderkant van de voet of met de stick. 
 • Speler 4 haalt de bal op en sluit achteraan de rij bij de beginpion van speler 1. 
 • Denk om de veiligheid dus dat er niet op doel geschoten wordt op het moment dat speler 4 de bal pakt. 
 • De ballen kun dus eventueel ook later uit het doel halen of daarvoor even een pauze moment voor gebruiken. 
 • Dit ivm met de veiligheid.

Als balbezitter moet je altijd diep en breed kunnen spelen; diep gaat voor breed

Als de rechtsvoor de bal heeft, kan de linksvoor oversteken, zodat er weer diep gespeeld kan worden.

Probeer je tegenstander over zijn backhand kant te passeren, dat is meteen jouw forehand kant (en versnel, wanneer je langs je tegenstander gaat)

Wanneer de bal naar links rolt, kun je die met je puntje naar rechts, naar je forehand halen

Als er tussen jou en je medespeler geen tegenstander staat, moet je de bal spelen, niet brengen

Maar als er wel een tegenstander staat, loop je op hem af en speel je de bal net buiten zijn bereik

 • Iedere speler pakt een pion.
 • Worden veldjes van ongeveer 10x5 gemaakt.
 • De pion wordt in het midden van de achterlijnen gezet.

Bedoeling is dat je je tegenstander uitspeelt en de bal over de pion drijft.
ER MAG NIET VAN 10 METER GESCHOTEN WORDEN!!

de winnaar gaat een veldje naar rechts en de verliezer gaat een veldje naar links. Rondes van -/+ 2 minuten

Maak tweetallen met gezicht naar elkaar toe.

 • Ga vanaf de achterlijn naar de middellijn 
 • Degene die vooruit loopt pusht
 • Degene die achteruit loopt blokt de bal goed door de knieen zakkend met 1 hand, zo de bal stil leggend.
 • Maak 3 vierkanten met 3 verdedigers erin.
 • De 3 verdedigers scoren een punt door in elk vierkant te passen.
 • 2 aanvallers kunnen scoren door de bal af te pakken en over een lijn te spelem (neem bv de 25m lijn) 

Aan beide zijden van het speelveld 1 vleugelspeler 2 aanvallers voor het doel met keeper.

Afwisselend geeft één van de twee vleugelspelers een voorzet op de beide spitsen voor het doel. De keeper probeert de voorzet te onderscheppen.

Variaties De voorzet wordt voorafgegaan door een korte dribbel van de vleugelspelers.

  

De pass naar rechts gaat schuin naar voren en over de backhand-kant van de verdediger, de pass naar links speel je breed en gaat over de forehand-kant van de verdediger

Daarom heeft de pass naar rechts voorkeur boven de pass naar links.